Стипендійні програми університету

Стипендії Фонду Інституту Східних досліджень

 

 Метою проведення конкурсу є відбір обдарованих студентів Університету, розвиток їх наукової активності, розширення здобутих знань за допомогою призначення цим студентам грошових стипендій, а також надання можливості взяти участь у міжнародних заходах, котрі організовує Фонд в якості волонтерів, відповідно до Угоди про співпрацю з Фондом Інституту Східних Досліджень.

Взяти участь у конкурсі можуть студенти університету, які навчаються на денній формі навчання, термін навчання яких в університеті закінчується не швидше ніж термін передбачений для виплати стипендії за відповідний навчальний рік (тобто до 30 червня кожного року).

Вимоги до учасників конкурсу:

 • Володіння англійською мовою на рівні В2 (знання польської мови буде додатковою перевагою);
 • Середній бал за попередній навчальний період не нижче ніж 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
 • Мотиваційний лист українською та англійською (польською) мовою, написаний учасником конкурсу, в якому потрібно обґрунтувати чому саме цей кандидат претендує на отримання стипендії Фонду;
 • Письмова заява від учасника конкурсу про згоду взяти участь у міжнародних заходах, котрі організовує Фонд в якості волонтерів.

Конкурсний відбір проходить такі етапи:

 1. Перший етап проходить безпосередньо на факультетах, інститутах згідно з розпорядженнями їхніх керівників, якими визначається порядок проведення першого етапу.
 2. За результатами керівники факультетів, інститутів подають списки ( до 10 студентів від кожного підрозділу) у відділ міжнародних зв’язків університету до 20 червня кожного року дії Угоди для отримання стипендій у наступному навчальному році відповідно до Угоди.
 3. Відповідні результати розглядає Конкурсна комісія університету, яка створюється наказом ректора. В роботі Конкурсної комісії обов’язкову участь беруть завідувач відділу міжнародних зв’язків, координатори академічної мобільності структурних підрозділів, завідувачі випускних кафедр та представники органів студентського самоврядування.
 4. Конкурсна комісія обирає  15 студентів  із числа кандидатів, поданих від факультетів, інститутів та передає відповідний список у Фонд до 30 червня кожного року дії Угоди.
 5. Третій етап проводить, відповідно до Угоди про співпрацю, Експертна Комісія, скликана Фондом, яка до 30 червня кожного року дії Угоди обере зі списку заявлених кандидатів 15 студентів, котрі отримають стипендії у розмірі 1000 USD і буде виплачуватись двома рівними частинами, а також матимуть можливість взяти участь в якості волонтерів у міжнародних заходах, що організовує Фонд, відповідно до Угоди.
 6. До 30 червня кожного року дії Угоди Експертна Комісія спільно з Університетом, визначає двох випускників, яким одноразово будуть виплачені стипендії у розмірі 1000 USD кожному, магістерські роботи котрих, згідно оцінки Комісії, будуть визнані найкращими.
 7. Угода з Фондом Інституту Східних Досліджень

          Стипендії Фундації Лозинських (США)

Метою проведення Конкурсу є відбір і заохочення студентів Університету, які мають високі успіхи у навчанні і беруть активну участь у громадській роботі за допомогою призначення цим студентам грошових стипендій та визначення винагород автору найкращої магістерської роботи щорічно.

Взяти участь у Конкурсі можуть студенти всіх навчальних підрозділів Університету 2 курсу ОР бакалавр та випускники поточного навчального року ОР магістра.

Фундація Лозинських (США) надає змогу студентам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника протягом 10-ти місяців навчального року одержувати стипендію від Фундації. Десять щомісячних стипендій призначають терміном на один навчальний рік кращим студентам 2 курсу ОР бакалавр, за рекомендацією студентського сенату та деканату відповідного факультету / навчально-наукового інституту та одноразову грошову стипендію за найкращу магістерську роботу для студентів 2 курсу ОР магістр.

Вимоги до учасників Конкурсу

 • Високий рівень досягнень у навчальній діяльності;
 • Потреба у соціальній підтримці;
 • Активна участь у громадському житті факультету (навчально-наукового інституту, університету);
 • Своєчасне оформлення анкети на отримання фінансової допомоги на навчання;
 • Наявність підтверджуючих документів про фінансовий стан сім’ї студента.

Конкурсний відбір буде проходити у два етапи.

Перший етап проходить безпосередньо на базі структурного підрозділу, згідно з розпорядженнями їхніх керівників, якими визначається порядок проведення першого етапу.

За результатами першого етапу, керівники факультетів подають службові подання з рекомендацією 3 студентів від підрозділу до відділу міжнародних зв’язків.

Претенденти заповнюють анкету та додають інформацію щодо майбутніх планів після закінчення Університету.

На другому етапі стипендійна комісія Університету надсилає списки 20 претендентів до Фундації.

Фундація визначає 10 студентів, яким призначатиметься стипендія.

Конкурс оголошується і триває впродовж жовтня-листопада кожного року дії договору.

Положення про проведення конкурсного відбору

Договір з Фундацією Лозинських