Координатори академічної мобільності

 

Університетський координатор Erasmus+K1 Сигидин Мар’яна Михайлівна Відділ міжнародних зв’язків interdep@pnu.edu.ua
Структурний підрозділ Кафедра ПІП координатора міжнародної діяльності Електронна пошта
Факультет математики та інформатики
Кафедра математики та інформатики і методики навчання Гарпуль Оксана Зіновіївна oksana.harpul@pnu.edu.ua
Кафедра математичного і функціонального аналізу Дмитришин Роман Іванович roman.dmytryshyn@pnu.edu.ua
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем Превисокова Наталія Володимирівна nataliia.prevysokova@pnu.edu.ua
Кафедра алгебри і геометрії Мазуренко Наталія Іванівна nataliia.mazurenko@pnu.edu.ua
Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики Махней Олександр Володимирович oleksandr.makhnei@pnu.edu.ua
Кафедра інформаційних технологій Козленко Микола Іванович mykola.kozlenko@pnu.edu.ua
Факультет психології
Кафедра загальної психології Хрущ Олена Василівна olena.khrushch@pnu.edu.ua
Кафедра соціальної психології Чуйко Оксана Михайлівна oksana.chuyko@pnu.edu.ua
Факультет природничих наук
Кафедра біології та екології Миленька Мирослава Миронівна myroslava.mylenka@pnu.edu.ua
Кафедра біохімії та біотехнології Швадчак Володимир Васильович volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua
Кафедра хімії Федорченко Софія Володимирівна sofiia.fedorchenko@pnu.edu.ua
Кафедра географії та природознавства Сливка Роман Радославович roman.slyvka@pnu.edu.ua
Факультет фізичного виховання і спорту Теорії та методики фізичного виховання Іванишин Ірина Мирославівна iryna.ivanyshyn@pnu.edu.ua
Економічний факультет
Обліку і оподаткування Галущак Ірина Євгеніївна iryna.halushchak@pnu.edu.ua
Фінансів Солоджук Тетяна Василівна tetiana.solodzhuk@pnu.edu.ua
Економічної кібернетики Пілько Андрій Дмитрович andriy.pilko@pnu.edu.ua
Менеджменту і маркетингу Шурпа Світлана Ярославівна svitlana.shurpa@pnu.edu.ua
Кафедра підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Шеленко Діана Іванівна diana.shelenko@pnu.edu.ua,
Факультет філології
Кафедра української мови Іванишин Наталія Ярославівна nataliia.ivanyshyn@pnu.edu.ua
Кафедра української літератури Солецький Олександр Маркіянович oleksandr.soletskyy@pnu.edu.ua
Кафедра слов’янських мов Пелехата
Олена Миколаївна
olena.pelekhata@pnu.edu.ua
Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства Ткачук Тамара Олексіївна tamara.tkachuk@pnu.edu.ua
Кафедра загального та порівняльного мовознавства Ілійчук Ірина Володимирівна iryna.iliychuk@pnu.edu.ua
Кафедра журналістики Марчук Наталія Василівна nataliia.marchuk@pnu.edu.ua
Факультет іноземних мов
кафедра англійської філології Іванотчак Наталія Іллівна natalie.ivanotchak@pnu.edu.ua
кафедра німецької філології Ткачук Наталія Олексіївна nataliia.tkachuk@pnu.edu.ua
кафедра французької філології Ковбанюк Мар’яна Іванівна mariana.kovbaniuk@pnu.edu.ua
Педагогічний факультет Кафедра
початкової освіти
Близнюк
Тетяна Олександрівна
tetyana.blyznyuk@pnu.edu.ua
Коломийський навчально-науковий інститут Кафедра філології Лепьохін Євген Олександрович eugene.lepokhin@pnu.edu.ua
Навчально-науковий інститут мистецтв Методики музичного виховання і диригування Казимирів Христина Тарасівна khrystyna.kazymyriv@pnu.edu.ua
Навчально-науковий юридичний інститут Кафедра судочинства Ковалишин Олександр Романович oleksandr.kovalyshyn@pnu.edu.ua
Фізико-технічний факультет
Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій Коцюбинський Володимир Олегович volodymyr.kotsuybynsky@pnu.edu.ua
Кафедра фізики і хімії твердого тіла Никируй Любомир Іванович lyubomyr.nykyruy@pnu.edu.ua
Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки Мандзюк Володимир Ігорович volodymyr.mandzyuk@pnu.edu.ua
Кафедра фізики і методики викладання Троянський Володимир Володимирович v.troianskyi@onu.edu.ua
Факультет туризму Іноземних мов і країнознавства Познанський Роман Васильович roman.poznanskyi@pnu.edu.ua
Факультет управління
Кафедра менеджменту і бізнес-адміністрування Григорук Ірина Іванівна iryna.hryhoruk@pnu.edu.ua
Кафедра публічного управління та адміністрування Пітей Наталія Анатоліївна nataliia.pitei@pnu.edu.ua
Кафедра менеджменту в інформаційних технологіях Гой Наталія Василівна nataliia.hoi@pnu.edu.ua
Кафедра логопедії
та інноваційних технологій в інклюзії
Джус Оксана Володимирівна oksana.dzhus@pnu.edu.ua
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
Кафедра політології Монолатій Іван Сергійович ivan.monolatii@pnu.edu.ua
Кафедра етнології і археології Костючок Петро Леонтієвич petro.kostyuchok@pnu.edu.ua
Кафедра історії України і методики викладання історії Паска Богдан Валерійович bohdan.paska@pnu.edu.ua
Кафедра політичних інститутів та процесів Марчук Василь Васильович vasyl.marchuk@pnu.edu.ua
Кафедра міжнародних відносин Бойчук Орест Ігорович orest.boichuk@pnu.edu.ua
Кафедра іноземних мов і перекладу Кобута Світлана Степанівна svitlana.kobuta@pnu.edu.ua
Кафедра всесвітньої історії Волощук Мирослав Михайлович myroslav.voloshchuk@pnu.edu.ua
Кафедра міжнародних відносин Михайлишин Лілія Іванівна liliia.mykhailyshyn@pnu.edu.ua