Порядок прийому

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

Щоб стати студентом Прикарпатського національного університету, Вам необхідно пройти декілька етапів у наведеній послідовності

1. Отримати запрошення на навчання
2. Вступити до ПНУ
 1. Отримання запрошення на навчання

1.1 Щоб отримати запрошення на навчання в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Вам необхідно повідомити нас про Ваше бажання навчатись, у зручний для Вас спосіб:

 • Надіслати лист на електронну скриньку нашого відділу interdep@pnu.edu.ua;
 • Зателефонувати: (0342) 59 60 31;
 • Прийти до відділу міжнародних зв’язків: вул. Шевченка, 57, центральний корпус, каб.223.

1.2 Надіслати такі  документи, необхідні для оформлення запрошення:

 • заяву ( Заява, docx);
 • згоду на збір та обробку персональних даних (Згода, pdf);
 • копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами);
 • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);
 • копію першої сторінки паспортного документу або іншого документу, що посвідчує особу іноземця

1.3 Пройти вступну співбесіду/іспит можна тільки особисто.

 • Іспит на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу;
 • Іспит з профільних дисциплін, залежно від обраної спеціальності.

1.4 Отримати оригінал запрошення на навчання, що є необхідним для:

 • відкриття довгострокової візи (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);
 • пред’явлення під час проходження паспортного контролю
 1. Прибуття в Україну для навчання у встановлені терміни

Навчальний рік в Україні починається з 1 вересня. Прийом іноземних громадян відбувається до 1 листопада, окрім прийому на навчання на підготовче відділення. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих навчальних закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Для того щоб вчасно прибути на навчання Вам необхідно:

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (віза типу Д) до посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на навчання). Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.

Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну

 1. Вступ до Прикарпатського національного університету

Для того щоб стати студентом нашого університету, Вам необхідно:

Наступного дня після приїзду до м. Івано-Франківська, відповідно до “Порядку набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства“, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1272 від 11.12.2015, подати до відділу міжнародних зв’язків (центральний корпус університету, кабінет 223) такі документи:

1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) у разі переведення або поновлення на навчання необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;

4) для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

5) копію або оригінал паспортного документу (після пред’явлення повертається) іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

6) 4 фотокартки розміром 35×45 мм (на матовому папері);

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю).

Документи, зазначені в пунктах 1-3 повинні бути:

 • засвідчені в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення;
 • легалізовані відповідною дипломатичною установою України закордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до аспірантури додатково до зазначеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Усі документи про освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства. Для більш детальної інформації  www.enic.in.ua

Після подачі всіх документів для вступу необхідно здійснити оплату за навчання та подати оригінал паспортного документу з візою на в’їзд в Україну з метою навчання до відділу міжнародних зв’язків (центральний корпус університету, кабінет 223) для оформлення посвідки на тимчасове проживання. Перелік необхідних документів для оформлення посвідки на тимчасове перебування в Україні можна переглянути на сайті https://dmsu.gov.ua/en-home/services/documenting-foreigners/issuance-of-temporary-residence-permit.html.