Перелік освітніх програм

Перелік освітніх програм навчання (ОР «Бакалавр», ОР «Магістр»), в межах існуючих ліцензійних обсягів за якими  здійснюється прийом на навчання студентів – іноземці на 2023-2024 навчальний рік

Факультет/Інститут Спеціальність Обсяг для іноземців Освітня

програма

Мова навчання
1 Фізико-Технічний факультет Прикладна фізика та наноматеріали 10 магістр Англ/Укр
Середня освіта (фізика) 5 магістр Англ/Укр
Фізика та астрономія 5 магістр Англ/Укр
Прикладна фізика та наноматеріали 10 бакалавр Укр
Комп’ютерна інженерія 15 бакалавр Англ/Укр
2 Факультет психології Психологія 10 бакалавр

магістр

Англ
Філософія 10 магістр Укр.
Соціологія 10 магістр Укр.
3 Навчально-науковий Юридичний інститут Право 25 бакалавр

магістр

Англ
4 Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки Менеджмент (Бізнес адміністрування) 10  

магістр

Англ/Укр
5 Факультет природничих наук Біологія (Біологія та лабораторна діагностика) 10 бакалавр Англ/Укр
Біологія 3 магістр Англ/Укр
Екологія 3 бакалавр Англ/Укр
Екологія
3
магістр
Англ/Укр
6 Економічний факультет Економіка  15 бакалавр Укр.
7 Факультет іноземних мов  Філологія (Англійська мова та література) Не вказали  магістр Англ/Укр
Філологія (Німецька мова та література) Не вказали магістр Нім/Укр
Філологія (Французька мова та література) Не вказали магістр Фран/Укр
8 Педагогічний факультет Початкова освіта 20 бакалавр Укр.
Дошкільна освіта 20 бакалавр Укр.
Початкова освіта 10 магістр Укр.
Дошкільна освіта 10 магістр Укр.

 

Перелік спеціальностей доктора філософії, на які можуть вступати іноземні громадяни у 2021 році

 

Шифр галузі знань Галузь знань Шифр спеціальності Назва спеціальності
02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
08 Право 081 Право
10 Природничі науки 102 Хімія
11 Математика та статистика 111 Математика

 

Перелік спеціальностей доктора філософії, на які можуть вступати іноземні громадяни у 2022 році

 

Шифр галузі знань Галузь знань Шифр спеціальності Назва спеціальності
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт