Партнери

В умовах поглиблення глобалізаційних та інтеграційних процесів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника нагромадив значний досвід співпраці з науковими осередками Європи, Азії та Америки з таких напрямів як: спільна науково-дослідницька діяльність; вдосконалення науково-дослідницького процесу; використання новітніх технологій; проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, стажування науково-педагогічних кадрів та студентів. Відповідна активність матеріалізувалася в близько 90 укладених угодах з іноземними вищими навчальними закладами.

У рамках реалізації плану щодо міжнародного співробітництва в галузі освіти університетом підписано угоди про подвійне дипломування із провідними інституціями Республіки Польща, що стало свідченням підвищення міжнародного статусу університету.