Напрями діяльності

 

 • Розвиток та поглиблення співпраці  із закордонними навчальними закладами в науковій, освітянській та культурній сферах на основі двосторонніх та багатосторонніх угод.
 • Налагодження та поглиблення співпраці з міжнародними фондами, програмами, стипендіями (Еразмус Мундус, Еразмус +, Темпус та іншими).
 • Інформування та консультування щодо програм академічної мобільності науковців, представників професорсько-викладацького та студентів.
 • Організація презентацій грантових, стипендіальних та інших програм та заходів, які спрямовані на розширення академічної мобільності студентів Університету.
 • Адміністрування та ведення координації програм подвійних дипломів.
 • Запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та проведення спільних досліджень.
 • Здійснення службового листування з іноземними ВНЗ та організаціями.
 • Пошук іноземних, вітчизняних, як державних так і недержавних організацій, структур та фірм, які спеціалізуються на направленні на навчання за кордон громадян своєї країни чи інших держав.
 • Підготовка договорів, контрактів, угод із зазначеними вище структурами, організаціями, фірмами щодо набору іноземних громадян для навчання в Університеті.
 • Видача запрошень іноземцям щодо яких навчальним закладом надається згода на навчання (стажування) в університеті.
 • Контроль за перевіркою документів, які подають іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Університету згідно з чинним законодавством.
 • Доведення до відома іноземних студентів законодавчої бази та нормативних актів, які стосуються цієї категорії осіб.
 • Контроль за своєчасною реєстрацією студентів – іноземних громадян в УДМС згідно з чинним законодавством.
 • Узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності університету.