Жан Моне

Діяльність за напрямом Жан Моне

• Модулі Жан Моне (викладання і дослідження);
• Кафедри Жан Моне (викладання і дослідження);
• Центри досконалості Жан Моне (викладання і дослідження);
• Підтримка асоціацій;
• Мережі Жан Моне (дебати про політику з академічною спільнотою);
• Проекти Жан Моне (дебати про політику з академічною спільнотою).

Які цілі має напрям Жан Моне?

Напрям Жан Моне спрямований на сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях в галузі європейських студій в усьому світі. Він також спрямований на підтримку діалогу між академічною спільнотою та політиками, зокрема, з метою посилення врядування, кращого вироблення та реалізації політик ЄС.

Європейські студії включають вивчення Європи в цілому, з особливим наголосом на процесах євроінтеграції в їх внутрішніх і зовнішніх аспектах. Ця сфера знань також охоплює роль ЄС у глобалізованому світі, сприяння активному європейському громадянству і діалогу між людьми і культурами.
Дана сфера знань включає такі предметні напрями:
• ЄС та порівняльні регіональні студії;
• Комунікативно-інформаційні виміри європейських студій;
• Економічні виміри європейських студій;
• Історичні виміри європейських студій;
• Міжкультурний діалог в ЄС;
• Міждисциплінарні європейські студії;
• Міжнародні стосунки та дипломатія ЄС;
• Правові студії ЄС;
• Політико-адміністративні аспекти європейських студій.

Крім того, різні предметні сфери (такі як соціологія, філософія, релігія, географія, література, мистецтвознавство, природничі науки, екологія, глобальні студії тощо) можуть також бути пов’язані з цією галуззю знань, якщо вони включають елементи викладання, досліджень або осмислення ролі ЄС та загалом сприяють європеїзації навчальних програм. Порівняльні студії будуть розглядатися лише за тієї умови, що вони стосуються різних інтеграційних процесів, що відбуваються у світі.

Детальну інформацію щодо правил участі у програмі, конкурсної документації, підготовки та критеріїв оцінювання проектних пропозицій можна знайти у Керівництві до програми Еразмус+ (Programme Guide).

Усю інформацію можна також отримати на сайті Національного офісу Еразмус+ в Україні.