Результати українсько-польської співпраці

Дякуємо нашим партнерам, зокрема ректору Академії ім. Якуба з Парадижу у Гожуві-Великопольському доктору габілітованому, професору Ельжбеті Скорубській-Рачинській за цікаву монографію ” Процеси інклюзії дітей-біженців з України на прикладі шкіл у м. Ґожув Великопольський”. Дане монографічне дослідження проведене авторським колективом: доктор габілітований, професор Беата Орловська, доктор Лукаш Будзинський та Джоана Любимов.
Дана монографія підготовлена  в рамках проєкту, що фінансується з державного бюджету в межах конкурсу Міністра закордонних справ Республіки Польща «Публічна дипломатія 2022 – Україна ІІ. Захист доброго імені Польщі шляхом моніторингу і реагування на дії, що мають спотворюючий та дезінформаційний характер».
Ознайомитися з монографією можна ТУТ