Подача заявок для участі у програмі Еразмус+ КА1 із Жешувським університетом.

Увага!!!! Можливість академічного обміну для наукових та науково-педагогічних працівників!

Участь у конкурсі можуть брати наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють на постійній основі, наступних структурних підрозділів: англійської та німецької філології, історії, політології, математики, економіки, фізичного виховання.

Критерії відбору:

  • Знання англійської або польської мов;
  • Наявність публікацій у журналах, що входять у наукометричні бази даних;
  • Наявність навчально-методичних публікацій;
  • Мотиваційний лист.

Документи потрібно подати у відділ міжнародного співробітництва до 10 грудня 2018 року

 (223 каб. центральний корпус або на електронну адресу: interdep@pu.if.ua).

Тривалість обміну – 5 днів+2 дні переїзд.

Навчальні заходи за кордоном (training for stuff), можуть бути в формі роботи за розкладом, спостереження, участі в семінарах або курсах і так далі. Основна мета – передача знань, набуття практичних навичок, обмін досвідом, або відкриття нових ідей для викладання і навчання.