Німеччина

НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ТА НАУКОВЦІВ

Іноземні науковці, які працюють у вищих навчальних закладах та науково-дослідницьких інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або визнаних державою німецьких вишів або в одній з позауніверситетських науково-дослідницьких установ.

http://www.daad.org.ua/

 

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести дослідження або підвищити кваліфікацію в одному з німецьких державних або визнаних державою ВНЗ або науково-дослідницьких інститутів. Головною метою фінансування є підтримка дисертаційних проектів.Ця стипендіальна програма може мати такі цілі:

• проведення досліджень в одному з німецьких вишів із подальшим захистом кандидатської дисертації у своїй країні (це стосується також аспірантських програм для країн, що розвиваються,та країн із перехідною економікою за моделлю ≪DAAD-Sandwich≫);

• проведення досліджень в одному з німецьких вишів із подальшим захистом кандидатської дисертації у Німеччині. В цьому випадку слід звернути увагу на структуровані аспірантські програми у т.зв. ≪Graduierten und Promotionskollegs≫ (навчальні установи для тих, хто готує кандидатські дисертації), міжнародні аспірантські програми, т.зв. “Graduate Schools“, та дослідні інститути ім. Макса Планка.

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

www.daad.de/ipp

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ

(для пошукачів у галузі економіки, архітектури, політології, соціології, міжнародних відносин, права, економіки, державного управління, управління освітою, охорони здоров´я та філософії пропонуються стипендії ERP або DAAD/OSI)

Стипендії надають можливість іноземним випускникам вишів навчатися у німецькому державному або визнаному державою ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі (Aufbaustudium чи Masterprogramm) та отримати ступінь ≪Diplom≫ або ≪Master≫. Стипендію може бути надано і у випадку, якщо в Німеччині пройдено лише перший або другий рік навчання у магістратурі, а диплом буде здобуто в університеті своєї країни. Слід мати на увазі, що паралельно з поданням заявки на стипендію треба самостійно подати заяву до обраного університету для отримання допуску до навчання. Зважайте на терміни подання заяв на обрані вами навчальні програми.

Навчальні програми німецьких університетів:

www.daad.de/deutschland/studienangebote/06005.de.html

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

 

ПРОГРАМА DAAD/OSI (OPEN SOCIETY INSTITUTE)

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Фонд відкритого суспільства (OSF) проводять спільну стипендіальну програму для випускників та молодих викладачів вищих навчальних закладів у галузі гуманітарних, соціальних та суспільних наук з країн Південного Кавказу, Центральної Азії, Молдови та України. Стипендії надаються спільно DAAD та OSF для забезпечення навчання у магістратурі, аспірантурі або проведення досліджень у німецьких ВНЗ.

Метою програми DAAD/OSI є покращення ситуації в сфері викладання та досліджень в рамках гуманітарних та суспільних наук, а також налагодження контактів між науковцями цього регіону, на основі яких можуть самостійно розвиватися подальші міжнародні контакти.

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ ТА АРХІТЕКТОРІВ

Стипендії пропонують іноземним кандидатам зі спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн, кіно, музика, архітектура, а також театральне мистецтво, режисура, танець та хореографія. Отримання стипендії надає можливість навчатися у німецьких державних або визнаних державою ВНЗ з метою підвищення кваліфікації без отримання диплому наприкінці навчання або за післядипломною програмою зі здобуттям диплому.

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

www.hochschulkompass.de

 

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВІАДРІНА

Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських випускників для участі у наступних магістерських програмах:

• Європейські студії зі спеціальностями право, культурологія, економіка та політологія

• Міжнародне бізнес-адміністрування за напрямами фінанси, бухгалтерська справа, систематичний контроль та оподаткування; фінанси та міжнародна економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менеджмент та маркетинг

• Історія культури Європи

• Культура та історія Центральної та Східної Європи

• Соціокультурні студії

• Міжнародні комунікації

• Магістр права LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького права для іноземних юристів.

Мета: дворічна освіта (для LLM – однорічна) за обраною магістерською програмою з отриманням диплому master або magister.

www.europa-uni.de

 

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

Стипендійна програма пропонує журналістам з України, Білорусі, Росії та Молдови навчання протягом трьох місяців у Журналістському коледжі при Вільному університеті м. Берлін. Ви отримаєте можливість взяти участь у спілкуванні різних культур; обміні знаннями про різні країни та журналістику у цих країнах; встановити контакти з колегами з Німеччини та інших європейських держав.

www.jil.fu-berlin.de

 

ЛІТНІ КУРСИ У НІМЕЦЬКИХ ВНЗ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

(після першого курсу)

Ці стипендії призначено для відвідання мовних, країнознавчих курсів, а також фахових курсів німецької мови, які пропонують державні або визнаними державою німецькі ВНЗ чи мовні інститути при них (перелік курсів – www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/sommerkurse/00490.de.html; курси, які можуть відвідувати стипендіати DAAD, мають спеціальну позначку).

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ СТУДЕНТІВ ДО НІМЕЧЧИНИ STUDIENPRAKTIKA 

Німецька служба академічних обмінів підтримує групові поїздки по ФРН іноземних студентів під керівництвом викладачів вишів.

Цілі підтримки:

• Проведення практики за фахом у ВНЗ (наприклад, спеціальні курси, блокові семінари, інші семінари) на запрошення німецького вишу, який також несе відповідальність за організацію практики у ВНЗ, на підприємстві або, можливо, у громадській організації;

• Зустрічі з німецькими студентами та науковцями для встановлення та підтримки контактів між німецьким та іноземним ВНЗ;

• Ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини. Ця частина програми не має перевищувати третину всього періоду фінансування.

Для програми Studienpraktika бажані двосторонні візити, але це не є обов`язковою умовою. Тобто спочатку може бути підтримана подорож лише однієї сторони.

Культурні заходи (наприклад, концерти) можуть підтримуватися у тому разі, якщо їхній характер тісно пов`язаний з фахом або має стосунок до ВНЗ.

Щорічна підтримка для одного пошукача, факультету або інституту за цією програмою не можлива. Також від них розглядається лише одна заявка на рік.

Терміни та можливості отримання: Подавати заявку можуть викладачі німецьких ВНЗ.

Контактна особа у Бонні (відділ 513): Frau Julia Loellgen,

Tel.: 0228/882-328, Fax: 0228/882-9-328, e-mail: loellgen@daad.de

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm