Нормативна база

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12/08/2015  “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ” № 579