Координатори академічної мобільності

Університетський координатор Еразмус+K1 Локатир Наталія Миколаївна

interdep@pu.if.ua

Навчально-науковий юридичний інститут Логвінова М.В.

mari31@i.ua

Навчально-науковий інститут мистецтв Мулик-Коцовська Лідія Петрівна

lmkotsovska@gmail.com

Факультет математики та інформатики Горєлов Віталій Олевтинович vitaliy.goryelov@gmail.com
Фізико-технічний факультет Ліщинський Ігор Мирославович igor.lishchynskyy@gmail.com
Факультет іноземних мов Пилячик Наталія Євгенівна
Економічний факультет Мацола Соломія Миколаївна solo.matsola@gmail.com
Філософський факультет Федик Оксана Василівна
Факультет історії, політології і міжнародних відносин Москалюк Михайло Федорович
Факультет туризму Познанський Р.В. romanwriteme195@yahoo.com
Факультет філології Рега Данило Олексійович

danre123@ukr.net

Факультет природничих наук Митківський М.П.

pryr_dep@pu.if.ua

Педагогічний факультет Гуцуляк Катерина Іванівна
Факультет фізичного виховання і спорту Лісовський Б.П.

lisovsky.bogdan@gmail.com