Координатори академічної мобільності

 

Факультет/інститут Прізвище ім’я по-батькові кафедра Пошта
Університетські координатори Erasmus+K1 Сигидин Мар’яна Михайлівна

Зоріна Анна Ігорівна

Відділ міжнародних зв’язків interdep@pnu.edu.ua
 

 

 

 

 

 

 

Ф-т історії, політології і міжнародних відносин

Довган Юрій Любомирович Кафедр історіографії і джерелознавства gen.dovgan@gmail.com
Міщук Андрій Іванович Кафедра історії України  dekanat_istor@pu.if.ua

 andrmishchuk@gmail.com

Дебенко Василь

Зеновійович

Кафедра історії слов’ян vasyl_debnko@ukr.net
Костючок Петро Леонтійович Кафедра етнології і археології petro.kostyuchok@gmail.com
Бойчук Орест Ігорович Кафедра міжнародних відносин Orest.boichuk@gmail.com
Волощук Мирослав Михайлович Кафедра всесвітньої історії myrkomyrko79@gmail.com
Савчак Ірина Василівна Кафедра іноземних мов і перекладу irusja_savchak@ukr.net
Монолатій Іван

Сергійович

Кафедра політології iwan.monolatij@gmail.com
Новосельський Іван Федорович Кафедра політичних інститутів та процесів i.novoselskyi@gmail.com
 

 

 

Економічний Факультет

Кропельницька Світлана Орестівна Кафедра фінансів skropelnytska@gmail.com svitlana.kropelnytska@pnu.edu.ua
Галущак Ірина Євгенівна Кафедра обліку і аудиту iryna.galushchak@pnu.edu.ua
Мацола Соломія Миколаївна Кафедра менеджменту і маркетингу solo.matsola@gmail.com
Буртняк Іван Володимирович Кафедра економічної кібернетики ivan.burtnyak@pnu.edu.ua
Васильченко Сергій Миколайович Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

serhii.vasylchenko@pnu.edu.ua
 

 

 

 

Педагогічний факультет

Савчук Борис Петрович Кафедра педагогіки імені Б. Ступарика boris_savchuk@ukr.net
Лисенко Олександра

Миколаївна

Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти lysenkowa@gmail.com
Кулик Іванна Василівну Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи ivannakyluk@ukr.net
Струк Анна Василівна Кафедра фахових методик і технологій початкової роботи xmyrkax@ukr.net
Факультет іноземних мов Гошилик Наталія Сергіївна Кафедра англійської філології gosh_nat@ukr.net
 

 

Філософський факультет

Хрущ Олена Василівна Кафедра загальної та клінічної психології oh73@i.ua
Федоришин Галина Миколаївна  

Кафедра соціальної психології ті психології розвитку

gaLmf1975@gmail.com
Чуйко Оксана Михайлівна oksana.chuyk@gmail.com
Дойчик Максим Вікторович Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства maksvdoc@ukr.net
Кравців Вікторія Василівна Кафедра математичного і функціонального аналізу maksymivvika@gmail.com
Горєлов Віталій Олевтинович Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем vitaliy.goryelov@pnu.edu.ua
Мазуренко Наталія Іванівна Кафедра алгебри та геометрії mnatali@ukr.net
Козленко Микола Іванович Кафедра інформаційних технологій mykola.kozlenko@pnu.edu.ua
 

 

 

 

 

Факультет філології

Пена Любов Іванівна Кафедра української мови oscar.pena@ukr.net
Курінна Наталія Степанівна Кафедра української літератури sonata_1@ukr.net
Пелехата Олена Миколаївна Кафедра слов’янських мов olena.pelekhata@pnu.edu.ua
Ілійчук Ірина Володимирівна Кафедра загального та германського мовознавства linashh@gmail.com
 

 

 

 

 

Факультет туризму

Шикеринець Василь Васильович Кафедра організації туризму та управління соціокультурною діяльністю vasyl.shykerynets@pnu.edu.ua
Філюк Світлана Михайлівна Кафедра туризмознавства і краєзнавства svitlana.filuk@pnu.edu.ua
Польова Леся Василівна Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи polyovy@ukr.net
 

 

 

Фізико-технічний факультет

Терлецький Андрій Іванович Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки andrii.terletskyi@pnu.edu.ua
Ліщинський Ігор Мирославович Кафедра фізики і методики викладання Igor.lishchynskyy@pnu.edu.ua
Коцюбинський Володимир Олегович Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій kotsuybynsky@gmail.com
Никируй Любомир Іванович Кафедра фізики і хімії твердого тіла lyubomyr.nykyruy@gmail.com
 

Факультет природничих наук

Случик Ірина Йосипівна Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин irynagr@ukr.net
Татарчук Тетяна Романівна Кафедра хімії tatarchuk.tetyana@gmail.com
Луцась Анна Віталіївна Кафедра хімії середовища та хімічної освіти anna.lucas@pnu.edu.ua

anlucas09@gmail.com

Мосійчук Надія Михайлівна Кафедра біохімії та біотехнології  nadiia.mosiichuk@pnu.edu.ua
Атаманюк Ярослава Дмитрівна Кафедра географії та природознавства yaroslava_atamaniuk@ukr.net
Факультет фізичного виховання і спорту Іванишин Ірина Мирославівна Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту iraivan68@gmail.com
 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Григорук Ірина Іванівна Кафедра управління та бізнес-адміністрування ira.hryhoruk@gmail.com
Кучерак Ірина Володимирівна Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій i.kucherak@gmail.com
 

Навчально-науковий Інститут мистецтв

Осадчук Тетяна Романівна Кафедра сценічного мистецтва і хореографії  osadchuk.tetiana@gmail.com
Попенюк Юлія Анатоліівна Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації popenyuk@ukr.net
 

Навчально-науковий Юридичний інститут

Ковалишин Олександр Романович Кафедра судочинства koro.if@gmail.com
Данилюк Леся Романівна Кафедра трудового, екологічного та аграрного права lesia.danyliuk@pnu.edu.ua
 

Книш Віталій Васильович

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права  

vitaliy.knysh@pnu.edu.ua

Загальноуніверситетські кафедри Човган Ростислав Ярославович Кафедра фізичного виховання Rostikchovhan@gmail.com
Коломиський нав-наук інститут Солецький Олександр Маркіянович Кафедра філології soletskij12@ukr.net
Лепьохін Є.О. eugene.lepokhin@gmail.com
Івано-Франківський коледж ПНУ Нестеренко Світлана Василівна snesterenko_@ukr.net