Австрія

Австрійський уряд, приватні організації та університети пропонують низку стипендій для іноземців.Як і в деяких інших країнах, в Австрії створено спеціальне агентство – Австрійська служба акаде-мічних обмінів OAD (Oеsterreichische Austausch dienst), яка займається розподілом всіх грантів, щонадаються іноземним студентам. Отож якщо ви зацікавлені в продовженні освіти в Австрії і хоче-те отримати фінансову підтримку, рекомендуємо відвідати інтернет-сайт http://www.grants.at/, де знайдете рекомендації про процедуру подачі заявок і відповідні бланки.

 

АВСТРІЙСЬКА СЛУЖБА ОБМІНІВ (OEAD)

Австрійську службу обмінів (OEAD) було засновано в 1961 р. на основі спільного рішення австрійських університетів. Останніми роками OEAD пропонує дедалі ширший спектр послуг з міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах. Мережа включає не тільки університети, а й інші вищі навчальні заклади, а також школи Австрії. Головною метою організації є науковий і освітній обмін. OEAD управляє широким колом стипендіальних програм Федерального Міністерства освіти, науки і культури Австрії, Міністерства закордонних справ Австрії, Міністерства сільського господарства та екології, Міністерства соціальної політики. OЕAD надає наступні види послуг:

• Підтримка на національному рівні програм Європейського Союзу, таких як Сократес, Леонардо да Вінчі.

• Проведення стипендіальних програм та надання сприяння дослідницьким проектам.

• Консультування та надання допомоги іноземним студентам і вченим, які приїжджають до Австрії.

• Організація підготовчих курсів для іноземних учнів у Відні, Леобені та Граці за підтримки відпо-відних університетів.

• Довідково-інформаційна діяльність та консультування: обслуговування інтерактивних банків даних стипендій та проектних банків даних, випуск публікацій, проведення інформаційних заходів.

 

СТИПЕНДІЇ ФОНДУ СТИПЕНДІЙ АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Osterreich

 Для студентів, випускників вищих навчальних закладів і аспірантів (fur Undergraduate, Graduates und Postgraduates)

Стипендія надається студентам, випускникам вищих навчальних закладів, аспірантам з усього світу для навчання та проведення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: природничінауки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії 4 місяці.

   Для кандидатів наук (fur Postdocs)

Стипендія надається кандидатам наук з усього світу (окрім Австрії) для проведення досліджень в установах Австрії за напрямами: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: 4 – 12 місяців.

Останній термін подання документів: 1 березня щороку. Аплікаційна форма: www.scholarships.at

Контакти: Heike Kernbauer, е-mаіl: heike.kernbauer@oead.at

Докладніше: www.oead.atwww.grants.at

СТИПЕНДІЯ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Програма для докторантів (IIASA-Funded Postdoctoral Program)

Стипендія надається міжнародною організацією IIASA кандидатам наук з усього світу для проведення досліджень за напрямами: енергетика та технології, навколишнє середовище і природні ресурси (дослідження забруднення повітря, змін у землекористуванні), населення і суспільство (дослідження економічних проблем в країнах, які перейшли до ринкової системи; дослідження міграції населення між країнами, а також глобальні відмінності у віковій структурі населення; дослідження соціальних ризиків, пов’язаних із глобальними змінами та старінням населення).

Тривалість стипендії: 12 – 24 місяців. Кількість річних стипендій – 2.

Контакти: Barbara Hauser, Post-Doctoral Coordinator (e-mail: hauser@iiasa.ac.at)

IIASA, Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg, Austria

Докладніше: www.iiasa.ac.at/Admin/PDOC/apply_iiasa.html

www.iiasa.ac.at/docs/IIASA_Info.html

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

(ESI Junior Research Fellowships in Mathematics and Mathematical Physics)

Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук з усього світу для проведення досліджень у рамках дослідницьких проектів в Міжнародному фізико-математичному інституті імені Ервіна Шредінгера (Erwin Schroedinger International Institute for Mathematical Physics – ESI) за напрямами: математика, фізика, механіка.

Тривалість досліджень: 2-6 місяців (початок з березня або вересня кожного року).

Документи надсилати на адресу: secr@esi.ac.at або Administrative Offi ce, Erwin Schroedinger Institute, Boltzmanngasse 9, 1090 Vienna, Austria

Докладніше: www.esi.ac.at

http://www.grants.at/

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ШКОЛИ ІНФОРМАТИКИ

(Scholarships for the Vienna PhD School of Informatics)

Стипендія надається аспірантам з усього світу для навчання в аспірантурі Школи інформатики Віденського технічного університету за напрямами: математика, інформатика.

Тривалість навчання: 3 роки. Останній термін подання документів – травень щорічно.

Докладніше: www.Informatik.tuwien.ac.at/phdschool/

 

СТИПЕНДІЯ ФОНДУ ПАУЛЯ УРБАНА

(Paul-Urban-Stipendienstiftung des Instituts fur Theoretische Physik der Karl-Franzens-Universitat Graz)

Стипендія надається Фондом Пауля Урбана випускникам вищих навчальних закладів і аспірантам з усього світу, які проводять дослідження в галузі фізики, механіки та астрономії.

Контакти: Univ.-Doz. Mag. Dr. Wolfgan Schweiger; Institut fur Physik – Fachbereich Theoretische Physik;

Universitatsplatz 5, 8010 Graz, tel.: +43 316 380 5244, e-mail: wolfgang.schweiger@uni-graz.at

Докладніше: www.physik.kfunigraz.ac.at/itp/pus.php

 

ПРОГРАМА ЛІЗИ МАЙТНЕР ДЛЯ НАУКОВЦІВ

(Lise Meitner Program for scientists from abroad)

Програма підтримки висококваліфікованих науковців з усього світу. Стипендія надається на 1 – 2 роки для проведення наукових досліджень в наукових установах Австрії. Тематика досліджень довільна. Термін подання документів – необмежений.

Докладніше: www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html

 

ПЕРША ДЕМОКРАТИЧНА СТИПЕНДІЯ

(1st Democratic Scholarship (Absolventa e.V.)

Стипендія надається німецькою організацією Absolventa e.V. студентам, аспірантам і кандидатам наук з усього світу для покриття витрат на навчання або проведення досліджень за напрямами: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво.

Докладніше: www.absolventa.de/stipendium/bewerben

 

ВСЕСВІТНЯ СТИПЕНДІЯ ЕРНСТА МАХА

(Ernst Mach Stipendium – weltweit)

Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук для навчання та проведення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: 1 – 9 місяців.

Останній термін подання документів – 1 березня щороку. Заявки на короткотермінові гранти (від 1 до З місяців) розглядаються з січня по червень.

Докладніше: www.oead.at

www.grants.at

 

СТИПЕНДІЯ ХЕРДЕРА В РАМКАХ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ АЛЬФРЕДА ТОПФЕРА

(Herder Scholarship in the frame of the Alfred Toepfer Scholarship Programme)

Стипендія надається випускникам вищих навчальних закладів та аспірантам для навчання і проведення досліджень в університетах Відня за напрямами: технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, міждисциплінарні науки, архітектура, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: семестр або 1 рік. Останній термін подання документів – 30 листопада.

Контакти: Verantwortlich in der Alfred Teopfer Stiftung F.V.S.:

Héléne Ericke, tel.: + 49 40/33 402 11, e-mail: ericke@teopfer-fue.de

Аплікаційна форма: www.scholarship.at

Докладніше: www.teopfer-fus.de/504.html

www.grants.at/

 

ПІДТРИМКА МОБІЛЬНОСТІ В РАМКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ

(Support of mobility in the framework of the Scientifi c and Technological Agreement with Ukraine)

Підтримка надається науковцям для проведення спільних досліджень за напрямами: природничі науки, технічні науки, екологія, біотехнологія та безпека продуктів харчування, інформаційні технології, нанофізика та нанотехнології.

Докладніше: www.mon.gov.ua

 

НАГОРОДА В ГАЛУЗІ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(EFGE Excellence Award in Chemical Engineering (Europäische Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen)

Нагорода присуджується Європейською федерацією хімічного машинобудування (Europäische Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen) кандидатам наук, які проводять дослідження і зробили значний внесок у галузі хімічної інженерії. Термін подання документів – до 1 березня кожні 2 роки.

Докладніше: www.grants.at

www.efce.org

 

СТИПЕНДІЯ ФОНДУ ГЕНРІХА ЙОРГА 

(Scholarships from the Dr.-Heinrich-Jörg-Stiftung (Faculty of Science of the University of Graz)

Стипендія надається іноземним науковцям і дослідникам для проведення досліджень (в рамках спільних наукових проектів) з науковцями факультету природничих наук Університету Граца.

Докладніше: www.grants.at, www.unigraz.at

www.uni-graz.at/nawi/studienang/stipendium/heinrich_joerg_info.html